S pomocí kmenových buněk lze omlazovat organismus.

Informace najdete v záložce více.

S pomocí kmenových buněk jsou výborné výsledky při léčbě poúrazových stavů.

 

Informace najdete v záložce více 

Něco na začátek:

Kmenové buňky jsou nediferencované živočišné buňky, které mají schopnost se dělit (proliferovat) a přeměnit se na jiný buněčný typ (diferencovat). Tato schopnost umožňuje tělu vytvořit nové buňky a opravit tak poškozené části těla, z kterých se skládá např. z buněk, které se neumí dělit. Kmenové buňky se dokáží dělit tím způsobem, že vytváří více kmenových buněk, objevené jsou u mnohobuněčných organismů.

U savců se nachází dva typy kmenových buněk. Embryonální kmenové buňky, které jsou oddělené od vnitřní masy buněk (ICM) v blastocystě, druhé jsou následně dospělé kmenové buňky, nacházející se v tkáních dospělých organismů. Kmenové buňky a prekurzorové buňky se v dospělém organismu začleňují do mechanismů opravy těla, doplňují přerušené tkáně. Při vývoji embrya se kmenové buňky mohou diferencovat na různé specializované buňky, ať se již jedná o ektoderm, endoderm, mesoderm. Zároveň se také mohou integrovat do soustav podílejících se na regeneraci do krve, buněk pokožky, střevní tkáně.

Dospělé kmenové buňky jsou využívané v mnoha lékařských terapiích a metodách léčby (např. u transplantace kostní dřeně). Výzkum zabývající se kmenovými buňkami těží především z původních poznatků Ernesta A. McCullocha, Jamese E. Tilla z období po roku 1960 z Torontské univerzity. Embryonální buněčná linie (například na podobném principu jako HeLa) a autogenické embryonální kmenové buňky generované SCNT – přenosem jádra somatických buněk a dále proces podstatou opačný buněčné diferenciaci, tak všechny tyto metody jsou navrhnuté za slibné metody pro budoucí lékařské terapie. V současnosti je již možná kultivace kmenových buněk v lékařských laboratořích, kde během kultivace buňky rostou. Diferencují se v různé typy tkání, jako je nervová tkáň, nebo svalová tkáň etc.

převzato Wikipedie.

Léčba pomocí kmenových buněk

V posledních letech obrovsky vzrůstá zájem o možnost léčit některé závažné nemoci nebo poranění pomocí kmenových buněk. Jejich „zázračné“ vlastnosti budí pozornost široké veřejnosti. O jejich využití se bouřlivě dohadují badatelé, lékaři, etikové i právníci. Zvedla se též vlna šarlatánských spekulací. Obchodníci si začínají brousit zuby na obrovský zisk. Polemiky o budoucnosti kmenových buněk dnes zasahují do volebních kampaní politiků, a tedy i do budoucnosti národů.  Navzdory bouřlivým debatám však mnozí vzhlížejí ke kmenovým buňkám s úpěnlivou nadějí v záchranu a úlevu ve strasti..

Pracují přesně

Výhodou terapie kmenovými buňkami je, že pronikají k cílené buňce a účinkují přesně na tom místě, kde je jejich efekt očekáván. Na jiném místě neúčinkují.